Гоце Делчев

Гоце Делчев

Клубът за здравословен начин на живот в град Гоце Делчев е

отворен през месец март на 2012 г. Това е първият клуб в област

Благоевград. След засиления интерес към здравословното хранене,

в началото на 2014 г. клубът се премества в по-голям офис.

Основното мероприятие за клиенти е Weight Loss Challenge или

Група за подкрепа. Постигаме личните цели на хората, като

променяме техните нездравословни навици.Клиентите имат невероятни резултати.

В Клуба в Гоце Делчев работи екип от професионалисти. Всички

консултанти по здравословно хранене са пример за подражание,

защото самите те водят активен и здравословен начин на живот.

Клуба организира невероятни дни на клиента, на които всеки участник може да научи много неща за 

здравословния начин на живот и да опита невероятните храни и напитки. 

 

Клуб за здравословен начин на живот “Next Level” - Гоце Делчев

Адрес: ул. Солун 13, ет.1

 

Клубове