Контакти

За допълнителна информация относно нашите клубове и услугите и продуктите, които предлагаме, 
моля свържете се с нас. 

Желаем ви успехи! 


=================================================================

Организатори на клубове за гр.София:

Надежда Карамфилова тел. 0899153610

Йордан Гелев тел. 0894223312